0232 754 66 62 / 0 532 577 12 71 -  koklutarim35@gmail.com

Açık Tarla

Güneş, toprak, hava ve su gibi doğal kaynakları kullanarak, insan ve hayvan beslenmesi için elzem olan organik metabolitlerin üretimi demek olan tarımın en önemli bitkisel üretim kaynaklarının başında tarla bitkileri gelmektedir. Tarla bitkileri; tarlada yetiştirilen, genelde otsu yapılı ve tek yıllık, bazen de otsu, çalımsı veya odunsu çok yıllık kültür bitkileridir. Tarla bitkileri; tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkileri olarak dört ana grupta toplanır. Ayrıca hayvan beslenmesinde kullanılan doğal ve yapay oluşturulmuş çayır ve mera’lar da tarla bitkileri içerinde yer alır.