0232 754 66 62 / 0 532 577 12 71 -  koklutarim35@gmail.com

İyi Tarım

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için ilgili yönetmelik hükümlerine göre tarımsal üretim şeklidir.

İTU; sertifikası alan bir ürünün;