0232 754 66 62 / 0 532 577 12 71 -  koklutarim35@gmail.com

Peyzaj


Peyzaj ilk bakışta çevremizde gördüğümüz doğal ve kültürel elemanların kompozisyonudur. Peyzaj kelime anlamı ile manzara olarak ifade edilse de çok daha fazlasını kapsamaktadır. Doğal kültürel değerleri göz önünde bulundurarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaç edinmiş ve sürdürülebilirliği esas almıştır.

Peyzaj diğer bir tanımla bulunduğumuz yerde bizi çevreleyen şeylerin bütünüdür. Ovalar, vadiler, dağlar, akarsular, nehirler gibi doğayla bulut yağmur ile bitki örtüsü, insan ve hayvan varlıkları, yollar, binalar, taşıtlar peyzajın fiziki elemanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca peyzaj toplumun kanunlarını, sosyal yaşantısı ile örf ve adetlerini de kapsamaktadır. Peyzaj insan ile doğa arasında ve bundan meydana gelen kültürel farklılıkların bir bütünü olarak ortaya çıkar.